Projekty

Witamy w części mocno kreatywnej naszej organizacji. To tu po wielogodzinnych burzach mózgów, powstają pomysły projektów.

Dzięki Waszym sugestiom, rozmowom, ale i doświadczeniu zawodowemu i tym czego doświadczamy w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami oraz instytucjami- powstają szkice pomysłów. W kolejnym kroku nasz zespół analizuje dostępne możliwości i powstają pierwsze plany projektowe.

Możemy Was zapewnić, że wkładamy całe serca, pasję i zarwane noce aby projekty wychodzące spod naszego pióra (a w zasadzie klawiatury) były innowacyjne, odpowiadały na Wasze potrzeby i dawały mnóstwo radości oraz praktycznej wiedzy.

PROJEKTY ERASMUS +

The Greatest Wealth is Health 

Wymiana Młodzieży „The Greatest Wealth is Health” odbyła się w Łodzi w dniach 28.08.20 - 04.09.2020 i wzięło w niej udział 30 uczestników z 6 różnych krajów i organizacji:
„Open Mind”, MERAKI, Genclikte Spor Sanat ve Egitim Dernegi, Centar za Javna Participacija, Asociacia Tavo Europa, Evropske Centrum Mladeze Breclav.Z.S.
Ogólnymi celami projektu była promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, umiejętnościami i wiedzą z obszarów zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz utrzymania równowagi psychicznej.
Inne ważne cele projektu:
-Zapewnienie i zwiększenie aktywnego udziału młodych ludzi w temacie zdrowia i dobrego samopoczucia;
-zgromadzenie wokół wspólnego tematu uczestników w naturalnym środowisku, w którym mogą zdobyć wiedzę o lokalnej kulturze i jednocześnie dzielić się własną;
-Uczenie się i odkrywanie nowych kultur oraz uświadamianie młodzieży że na całym świecie młodzi ludzie mierzą się z podobnymi wyzwaniami pomimo ich kulturowych, etnicznych i społecznych przynależności.
-Szerzenie wiedzy o Programie Erasmus +, promowanie aktywności młodzieżowej dzięki działaniom Erasmus + oraz wspieranie w kontynuacji i rozwijaniu zdobytych umiejętności w kolejnych działaniach uczestników wymiany. 
Wymiana młodzieży opierała się na nieformalnych metodach edukacyjnych.
Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie, którzy chcą dowiedzieć się więcej o zasadach zdrowego i aktywnego stylu życia.
Większość uczestników wzięła udział w programie Erasmus + po raz pierwszy.
Projekt został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + w ramach Akcji Kluczowej KA1 - mobilność edukacyjna osób, Typ akcji: KA105 Mobilność Młodzieży.

 

PROJEKTY ERASMUS

Erasmus + ,,Be Active Make a Change”

Wymiana młodzieży ,,Be Active Make a Change” odbyła się w Łodzi w dniach 11-17 listopada. Wzięło w niej udział 30 młodych ludzi z 5 krajów. Młodzież miała możliwość dyskusji i konfrontacji różnych tematów oraz odkrywania nowych sposobów wyrażania ideałów równych szans. Grupy zagrożone wykluczeniem zostały wyposażone w kompetencje do odgrywania aktywnej roli w naszym społeczeństwie, poprzez i w ramach wolontariatu.

Mobilność zapewniła kompetencje i umiejętności do zdobywania wiedzy na temat praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej i spójności społecznej oraz umożliwiła zarówno wolontariuszom jak i społecznościom poszerzenie horyzontów, nawiązanie międzynarodowych przyjaźni i podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczne w ramach projektu Erasmus +. 

Projekt został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +, Kluczowego działania KA1- Mobilność  Edukacyjna Osób;  typ działania KA105 Mobilność Młodzieży