Poznaj nas

Cieszymy się, że tu jesteś! Nieważne czy zostaniesz z nami na dłużej, czy szukasz tylko informacji i szybko wracasz do codziennych obowiązków.

Nieważne, jaki masz cel - ważne że zrobiłeś pierwszy krok i że nas poznałeś…

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Zespół Stowarzyszenia Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Open Mind

Może jesteś…

 • Zaniepokojonym o rozwój swojego dziecka rodzicem.
 • Nauczycielem poszukującym nowych form wsparcia dla swoich uczniów.
 • Terapeutą, psychologiem, pedagogiem, szukającym inspiracji do rozwoju swojego i wzbogacenia  warsztatu pracy o nowe podejścia terapeutyczne czy narzędzia.
 • Nastolatkiem z niepełnosprawnością (naprawdę nie ważne jaką, ponieważ to Ty jesteś dla nas najważniejszy a nie niepełnosprawność czy kryteria diagnostyczne, nazywające twoje zaburzenie lub niepełnosprawność).
 • Rodzicem, który nie ma już siły, jest zmęczony i potrzebuje znaleźć w sobie motywację do nowych działań.
 • Pracownikiem organizacji pozarządowej i szukasz informacji o projektach i programach włączających aktywnie w życie społeczno-kulturowe osoby z niepełnosprawnością.
 • A może szukasz organizacji do projektu …

Możemy Ci pomóc poprzez:

 • Organizowane przez nas szkolenia i warsztaty. Organizujemy specjalistyczne warsztaty, zaprojektowane specjalnie dla potrzeb uczestników z zakresu: narzędzi i technik terapeutycznych dla specjalistów; wczesnego wspomagania rozwoju; wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami i wiele innych.
 • Zorganizowanie szkolenia dla swoich pracowników- jeśli jesteś dyrektorem lub właścicielem placówki i zależy Ci na podniesieniu kwalifikacji kadry oraz poznaniu alternatywnych form wsparcia swoich uczniów.
 • Indywidualne konsultacje z naszymi specjalistami z dziedziny psychologii, dietetyki i żywienia dzieci, pedagogiki specjalnej, socjoterapii i wielu innych.
 • Projekty, które tworzymy dla Was, nieustannie analizując Wasze potrzeby. Chcemy aby nasze usługi były szeroko dostępne dla każdego, dlatego szukamy dla Was form finansowania pomocy terapeutycznej.

Nasz zespół to ciągle, powiększająca się ekipa wspaniałych, otwartych na drugiego człowieka, ludzi.

Ania Stojanoska

Jestem prezesem i założycielem Stowarzyszenia. Z wykształcenia psychologiem (specjalność psychologia kliniczna), pedagogiem specjalnym i socjoterapeutą. Z doświadczenia zawodowego, od 12 lat pracuję z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami. Przez lata towarzyszyłam dzieciom i młodzieży jako nauczyciel wspomagający, asystent cień, psycholog szkolny. Na co dzień pracuję z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe oraz warsztaty i szkolenia dla rodzin i terapeutów oraz nauczycieli. Uwielbiam swoją pracę. Daje mi mnóstwo satysfakcji, a osoby, które spotykam na swojej drodze są inspiracją do nowych projektów i działań. Jednym z nich jest działalność stowarzyszenia. Dzięki doświadczeniom zdobywanym w zagranicznych instytucjach oraz nawiązując kontakty międzynarodowe z organizacjami pracujących w obszarze pomocowym i terapeutycznym, poczułam potrzebę zebrania i usystematyzowania informacji i działań poprzez działalność stowarzyszenia.

Bojan Stojanoski

W stowarzyszeniu zajmuję się kontaktami z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz zbieram pomysły na ciekawe innowacyjne działania, zamieniając je w projekty. Koordynuję działania na etapie tworzenia wniosku, wdrażania i raportowania. W swojej karierze uczestniczyłem w kilkudziesięciu projektach, organizowanych przez instytucje w takich krajach jak Włochy, Węgry, Słowacja, Macedonia, Czechy, Cypr, Belgia czy Luksemburg. Zarówno jako koordynator jak i uczestnik wymian międzynarodowych, najbardziej cenię możliwość wymiany doświadczeń międzykulturowych między uczestnikami. To niesamowite doświadczenie móc zobaczyć i być częścią działań na rzecz inicjatyw dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem czy mających wyrównywać szanse edukacyjne. Chciałbym aby moja aktywność w stowarzyszeniu i projekty które uda nam się wdrożyć, były dla uczestników okazją do przeżycia niepowtarzalnej przygody, okazji do nauki nowych umiejętności, zdobywania wiedzy i nawiązania międzynarodowych przyjaźni i kontaktów, owocnych w tworzenie sieci wsparcia i wymiany dobrych praktyk.