Szkolenia i warsztaty

STYMULOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-KOMUNIKACYJNEGO DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - OD ZABAWY DO ROZWOJU MOWY

Każdy człowiek chce czuć się akceptowany i zrozumiany. Zanim dziecko zacznie posługiwać się mową, nabywa szereg umiejętności społeczno-komunikacyjnych, które budują społeczny fundament. Wiele dzieci omija kluczowe kompetencje co powoduje nieharmonijny rozwój zwłaszcza w obszarze społeczno-komunikacyjnym. Dotyczy to przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jeśli obserwujesz u dziecka:

 • Opóźniony lub nieprawidłowy rozwój mowy.
 • Dziecko posługuje się mową, ale nie spełnia ona funkcji komunikacyjnej (brak naprzemiennej rozmowy z rodzicem; mowa ,,bezbarwna”, nieadekwatna sytuacyjnie).
 • Nieprawidłowy rozwój społeczny dziecka.
 • Zachowania trudne u dziecka z trudnościami komunikacyjnymi.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • Jak zabawa wpływa na rozwój dziecka.
 • Jak tworzyć aktywności stymulujące rozwój społeczno-komunikacyjny.
 • Dlaczego komunikacja niewerbalna jest kluczowa dla dalszego rozwoju mowy.

Na szkolenie zapraszamy szczególnie rodziców małych dzieci w trakcie diagnozy lub po diagnozie (całościowe zaburzenia rozwoju), rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci, nauczycieli przedszkolnych, nianie i profesjonalne opiekunki, studentów studiów pedagogicznych i psychologicznych.

dowiedz się więcej

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE - NARZĘDZIA I STRATEGIE DO PRACY Z UCZNIEM

Rosnąca liczba dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wymaga od nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach edukacyjnych, dostosowania wymagań i wdrażaniu strategii wspomagających proces uczenia. Każde dziecko jest indywidualną jednostką, mającą swoje pasje, wyjątkowe motywacje i każde w nieco inny sposób doświadcza otaczającego świata, ze względu na wyzwania sensoryczne.

Obszary i tematy omawiane na szkoleniu:

 • Całościowe zaburzenia ze spektrum autyzmu, czym są, objawy, przebieg itp.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole.
 • Opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej i inne dokumenty- jak je czytać i które informacje są dla nas kluczowe.
 • Planowanie pracy - szukamy motywacji i indywidualnego podejścia do ucznia.
 • Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie- relacje rówieśnicze jako kluczowy element poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.
 • Planowanie strategii do Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego (IPET).

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otrzymają również bazę gotowych pomysłów i scenariuszy do pracy z uczniem i klasą, a także inspiracje do tworzenia własnych pomocy edukacyjno-terapeutycznych.

dowiedz się więcej

WCZESNE WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Rozwój każdego dziecka to dynamiczny proces, pełen kryzysów rozwojowych i wątpliwości. Jak rozróżnić które zachowanie jest normą, a które wymaga specjalistycznej oceny? Czy to już ten moment w którym należy podnieść alarm i szukać pomocy doświadczonego specjalisty z zakresu rozwoju małego dziecka? Czy z moim dzieckiem jest wszystko w porządku? Czy mój podopieczny wymaga wsparcia?

W związku z tymi i innymi pytaniami, stawianymi każdego dnia przez tysiące rodziców wychowujących małe dzieci oraz opiekunów i nauczycieli (od żłobka po przedszkole), przygotowaliśmy szkolenie dotyczące rozwoju małego dziecko.

Jeśli jesteś:

 • Rodzicem po raz pierwszy w życiu i nie wiesz czy zachowania Twojego dziecka są w normie lub coś Cię martwi ale nie masz z kim porozmawiać o swoich wątpliwościach.
 • Nauczycielem lub opiekunem w żłobku czy przedszkolu i chcesz wiedzieć na co zwrócić uwagę w rozwoju swoich podopiecznych. Które zachowania są w normie a jakie mogą oznaczać pojawienie się w przyszłości trudności.
 • Dyrektorem placówki wychowawczo-edukacyjnej mającej pod opieką maluszki i pragniesz podnosić kompetencje swojej kadry by móc reagować na wczesne oznaki nieprawidłowości.
 • Nianią, studentem ostatnich lat studiów kierunków pedagogicznych lub psychologii.

To szkolenie jest dla Ciebie. Pomoże Ci poznać i pogłębić wiedzę dotyczącą rozwoju małego dziecka i znaczenia określonych etapów w procesie nabywania kolejnych umiejętności społeczno-edukacyjno-komunikacyjnych.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak wygląda rozwój dziecka od 0 do 5 roku życia.
 • Grupy i czynniki ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju.
 • Kryzysy rozwojowe- kiedy i dlaczego się pojawiają (ich znaczenie dla prawidłowego rozwoju).
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Odruchy pierwotne i posturalne i ich znaczenie dla rozwoju dziecka (harmonogram pojawienia się i wygaszania).
 • Niepokojące sygnały w rozwoju dziecka- co jest normą a co wymaga poszerzenia diagnostyki.
 • Dostępne narzędzia przesiewowe dla rodziców i specjalistów do oceny rozwoju dziecka.
 • Formy wsparcia dziecka z nieprawidłowościami.

Na szkoleniu przyjrzymy się rozwojowi dziecka z perspektywy całościowej i holistycznej.

Dzięki pracy na nagraniach dzieci w różnych okresach rozwoju oraz nagraniach przedstawiających wczesne oznaki nieprawidłowości, każdy uczestnik będzie miał okazję

Ogromna dawka wiedzy oraz materiałów z którymi uczestnicy wrócą do codziennych aktywności i zabaw z dzieckiem. Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia w połączeniu z materiałami, pozwoli uczestnikom podjąć w odpowiednim momencie właściwe formy wsparcia dziecka.

dowiedz się więcej